"Yr unig ardd yn Ewrop yn gysylltiedig â'r Gyfraith"

Hywel Dda a'r Gyfraith.

Mae’r Gerddi hyfryd Canolfan Hywel Dda yn Hendygwyn-ar-Daf yn dathlu cyfraniad unigryw un o ffigurau hanesyddol enwocaf Cymru, sef Hywel Dda, ‘Brenin Cymru Oll’ yn ystod hanner cyntaf y ddegfed ganrif. Dyma le hyfryd er mwyn oedi, mwynhau a dysgu ffeithiau newydd a diddorol.

Yn ôl traddodiad galwodd y Brenin Hywel Dda gynhadledd fawr o gyfreithwyr ac arweinyddion o’i holl deyrnas i’r ‘Tŷ Gwyn ar Daf yn Nyfed’ i astudio cyfreithiau’r gwahanol daleithiau a’u cyfundrefnu yn un gyfraith unedig a theg i’w genedl. Disgrifiwyd ‘Cyfraith Hywel’ fel un o ryfeddodau Hanes Cymru ac o ganlyniad gellir nodi eu bod yn hynod o bwysig. Cerfiwyd enghreifftiau o’r cyfreithiau ar blaciau o lechi sydd wedi eu gorliwio mewn enamel hardd ar waliau’r gerddi. Maent yn cyfleu darlun arbennig o wych o gymdeithas ganoloesol, gan adlewyrchu arferion arbennig y Cymry, eu ffordd o fyw a’u gwerthoedd teg a chyfiawn

Gellir pobol o bob oed fwynhau’r Ganolfan a’r Gerddi. Gall y plant mwynhau llyfrau lliwio Hywel Dda gyda darluniau hardd; ceisio’r helfa drysor a fydd yn sicr yn profi eu sgiliau chwilota; neu gafael mewn llyfr gwaith diddorol yn llawn tasgau amrywiol. Gall yr oedolion ymlacio yn y gerddi, mwynhau, a dysgu ffeithiau newydd a diddorol am gyfraith theg a chyfiawn Hywel.

Mae'r prosiect yma o dan raglen Echel 3 Datblygu Hunaniaeth a Nodweddion Unigryw wedi ei ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, Llywodraeth Cynulliad Cymru a Chyngor Sir Caerfyrddin.

Website Design & Hosting by W3 Web Designs Limited