Hanes Y Ganolfan

Cynlluniwyd y Gofeb gan yr artist Peter Lord o Aberystwyth, ac mae'n cynnwys Gardd a Chanolfan Gwybodaeth

Wrth ddewis GARDD fel sylfaen i'w gynllun, bwriadai'r cynllunydd ddarparu amgylchfyd tawel a myfyriol ar gyfer archwilio "Cyfraith Hywel" – a thrwyddynt hwy y Gymdeithas Ganoloesol Gymreig.

Mae'r ardd yn cynnwys chwe gardd fechan, gyda phob un ohonynt yn cynrychioli rhan arbennig o'r Gyfraith:

  • Cymdeithas, Cenedl a Braint
  • Trosedd a Cham
  • Gwragedd
  • Contract
  • Eiddo
  • Y Brenin a'r Llys

Mae gan bob gardd goeden arbennig sy'n adlewyrchu ystyr symbolaidd coed i bobloedd Celtaidd. Darluniwyd y cyfreithiau ar blaciau o lechi sydd wedi'u goliwio mewn enamel. Mae'r dyluniau'n cynnwys gwaith celf megis gwydr ysgythrog, cerameg, gwaith haearn ac enamelau.

Mae'r prosiect yma o dan raglen Echel 3 Datblygu Hunaniaeth a Nodweddion Unigryw wedi ei ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, Llywodraeth Cynulliad Cymru a Chyngor Sir Caerfyrddin.

Website Design & Hosting by W3 Web Designs Limited