Hurio Canolfan Hywel Dda

Ar y ffin rhwng Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro mae'r Ganolfan yn fan delfrydol i gyfarfodydd a dyddiau hyfforddi i fusnesau bach. Lle unigryw, hanesyddol ond hefyd yn adeilad modern gan gynnwys band lydan WI IF.

Mae'r adeilad wedi ennill Gwobr Ddylunio Tywysog Cymru a Gwobr yr Ymddiriedolaeth Ddinesig. Yn noson wobrwyo Grantiau Cymunedol Sir Gaerfyrddin 2005 enillodd yr estyniad newydd y "Prosiect Twristiaeth Gorau"o fewn y Sir.

Hawdd cyrraedd y Ganolfan o'r brif ffordd neu'r tren. Mae gorsaf Hendygwyn ar Dafar y brif lein i Lundain ac Abergwaun/Iwerddon

Gallwn gynnig pecyn sy'n addas ar gyfer eich anghenion.

Cyfleusterau

  • Uwchdaflunydd
  • Sgrin
  • Flip Chart
  • Taflunydd
  • Band eang di-wifr
  • Cadeiriau
  • Bwrdd Gwyn
  • Llungopiwr
  • Stondunau
  • Dwy Ystafell

Dwy ystafell-Neuadd 40 yn eistedd, eistedd o amgylch y bwrdd - 15 o bobl

Stafell newydd – eistedd o amgylch y bwrdd – 10 o bobl.

Cyfleusterau i'r anabl - Parcio, cyfleusterau toiled newydd.

Parcio - Parcio preifat y ganolfan (8 modur)
Mae'r ganolfan hefyd yn agos iawn i faes parcio cyhoeddus.

Mae'r prosiect yma o dan raglen Echel 3 Datblygu Hunaniaeth a Nodweddion Unigryw wedi ei ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, Llywodraeth Cynulliad Cymru a Chyngor Sir Caerfyrddin.

Website Design & Hosting by W3 Web Designs Limited