Siop Anrhegion

Ceir anrhegion o ansawdd uchel, wedi eu cynllunio ar y gwahanol waith celf sydd yn yr ardd a'r ganolfan.

Mae yna ddewis o lyfrau ar Hywel Dda yn y siop.

 

Mae hefyd ddewis o lyfrau Cymraeg a Saesneg i blant ac oedolion.

Mae'n bosibl archebu drwy'r post, ond bydd cost cludo a phacio yn ychwanegol.

Mae'r prosiect yma o dan raglen Echel 3 Datblygu Hunaniaeth a Nodweddion Unigryw wedi ei ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, Llywodraeth Cynulliad Cymru a Chyngor Sir Caerfyrddin.

Website Design & Hosting by W3 Web Designs Limited