Gardd yr Onnen

The Ash GardenCyfreithiau Eiddo sydd yma a dewiswyd yr onnen am fod offer yn cael eu gwneud o'i phren oherwydd ei gryfder ac uniondeb y graen. Dymuniad y cynllunydd oedd i dawelwch a thangnefedd yr ardd hon i alluogi'r ymwelydd i fyfyrio ar yr hyn oedd wedi ei ddysgu yn ystod ei ymweliad.

The Ash GardenRoedd i bob anifail ei werth a rhaid oedd talu iawn os methai gyrraedd y safon. O'r tri phlac arall mae un yn enwi tri pheth a allai person eu cadw heb fod yn atebol i neb os deuai o hyd iddynt ar yr heol (pedol ceffyl, ceiniog a nodwydd) a'r ddau arall yn cyfeirio at hawliau ynglyn â chymryd pren o'r fforestydd.

Mae'r prosiect yma o dan raglen Echel 3 Datblygu Hunaniaeth a Nodweddion Unigryw wedi ei ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, Llywodraeth Cynulliad Cymru a Chyngor Sir Caerfyrddin.

Website Design & Hosting by W3 Web Designs Limited