Gardd y Fedwen

Birch GardenMae'r tair bedwen yn cynrychioli cyfreithiau ‘Trosedd a Cham',- gyda'r enghreifftiau yn pwysleisio'r tegwch a'r 'synnwyr cyffredin' sydd mor nodweddiadol o Gyfraith Hywel.

Rhoddid pwyslais arbennig ar dalu 'iawn' i'r dioddefwr.

Mae mynediad i'r brif ardd drwy iet symbolaidd a gynlluniwyd gan Gideon Peterson

Mae geiriau'r gyfraith nesaf yn llefaru drostynt eu hunain:

"Tystiolaeth a ellir ar air ac ar weithred ac ni ellir ar feddwl"

Yr unig drosedd a ellir bod yn dyst iddi yw un a welir neu a chlywir - nid yw'r hyn mae rhywun yn ei feddwl yn cael ei dderbyn – rhaid bod yn bendant.

Gate into main garden

Mewn rhai achosion caniateid i'r troseddwr dalu yn ôl ei fodd.

Mae'r prosiect yma o dan raglen Echel 3 Datblygu Hunaniaeth a Nodweddion Unigryw wedi ei ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, Llywodraeth Cynulliad Cymru a Chyngor Sir Caerfyrddin.

Website Design & Hosting by W3 Web Designs Limited