Gardd y Dderwen

The Oak GardenGardd y Brenin lle cawn y cyfreithiau sy'n ymwneud â'r Brenin a'r Llys ac fel sy'n gweddu i statws brenin, mae'r ardd gyfan wedi'i chodi uwchlaw lefel y ddaear.

Defnyddiwyd blodau a phlanhigion gwyllt yng ngerddi Ewrop yr Oesoedd Canol i greu lliw a mabwsiadodd Peter Lord syniad tebyg yn yr ardd hon i'n hatgofio bod Cyfraith Hywel yn ymestyn at yr holl bobl. Fe'n hatgofir hefyd bod pobl yn arfer cyfarfod o amgylch y dderwen gysegredig i drafod materion y gymuned.

Mae'r prosiect yma o dan raglen Echel 3 Datblygu Hunaniaeth a Nodweddion Unigryw wedi ei ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, Llywodraeth Cynulliad Cymru a Chyngor Sir Caerfyrddin.

Website Design & Hosting by W3 Web Designs Limited