Gardd y Boplysen

The Poplar gardenCyfraith Contract. Dewiswyd y Boplysen fel symbol am nad yw'n hollti – yr un amddiffyniad a'r gwahanu rhwng dwy garfan a geir mewn contract.

Dengys y cyfreithiau a ddyfynnir ar y pum panel y prif egwyddorion sy'n ymglwm â'r weithred o gontractio.

Y gwaith celf mwyaf trawiadol yn y gerddi yw'r Cloc Haul.

 

The Poplar gardenAr wyneb y cloc mae pedwar disg crwn yn darlunio'r gweithgareddau y dychmygir i Hywel eu cyflawni ar wahanol adegau o'r dydd – gweddïo yn y bore, gweithio fel ymgynghorwr ganol dydd, hela yn y prynhawn a gwledda yn yr hwyr. Mae'r ddau ddisg arall yn darlunio Hywel fel delwedd a adlewyrchir gan symbol gwrywaidd yr haul ac hefyd Ianws deuben.

 

 

The Poplar gardenCeir enghraifft dda o'r egwyddor tu ôl i bob rhannu yn yr un am y ddau bysgotwr. Os cytunai'r ddau i rannu'r hyn a ddalient ond yn dal un yn unig, yna roedd un ohonynt i rannu a'r llall i ddewis yn gyntaf pa hanner a ddymuna ei gael.

Mae'r prosiect yma o dan raglen Echel 3 Datblygu Hunaniaeth a Nodweddion Unigryw wedi ei ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, Llywodraeth Cynulliad Cymru a Chyngor Sir Caerfyrddin.

Website Design & Hosting by W3 Web Designs Limited