Gardd yr Helygen

Willow Garden SlateMae'r ardd hon yn cynrychioli 'Cyfraith y Gwragedd', ac i adlewyrchu'r agwedd oleuedig tuag at fenywod, hi yw'r fwyaf o'r chwe gardd. Mae'r holl symbolau yn yr ardd yn fenywaidd - h.y. yr helygen, y pwll ar ffurf hanner lleuad, y lleuad newydd ar y tô a lliwiau glas a gwyn y blodau a'r placiau enamel. Caiff siap y pwll ei gwblhau gan hanner cylch o rosynnod.

Ceir syniad o'r hawliau a'r breintiau a roddwyd i fenywod wrth ddarllen y placiau.

"Rhydd yw gwraig i fyned ffordd y mynno, gan nad oes gathiwed arni namyn ei hamobr"

Tâl i arglwydd y wraig oedd yr amobr y tro cyntaf y byddai iddi briodi.

Yr agweddi oedd eiddo priodasol i'r wraig gan ei gŵr pan yn priodi. Pe byddai'r briodas yn dod i ben cyn saith mlynedd, byddai'r ferch yn cadw'r agweddi. Wedi saith mlynedd roedd rhaid rhannu'r eiddo yn gyfartal.

Mae'r prosiect yma o dan raglen Echel 3 Datblygu Hunaniaeth a Nodweddion Unigryw wedi ei ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, Llywodraeth Cynulliad Cymru a Chyngor Sir Caerfyrddin.

Website Design & Hosting by W3 Web Designs Limited